Algemene Voorwaarden & Bepalingen

Voorwaarden voor aankoop

Algemeen

De onderstaande voorwaarden en het Privacybeleid zijn van toepassing op alle door een klant (hierna te noemen "u") bij AARKE AB, (hierna te noemen "AARKE") geplaatste bestellingen, via de website of mobiele website van AARKE (gezamenlijk te noemen de "Website"). Door een bestelling te plaatsen gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze Aankoopvoorwaarden en het Privacybeleid.

Bestellingen mogen alleen worden geplaatst indien u in staat bent juridisch bindende overeenkomsten te sluiten, d.w.z. indien u 18 jaar of ouder bent en niet gehinderd wordt door een eventuele aanstelling van een voogd voor u. 

De Website is uitsluitend bedoeld voor verkoop aan consumenten. Wanneer u op de Website een product bestelt, verklaart en garandeert u dat u het product voor persoonlijke en niet voor commerciële doeleinden bestelt en dat u niet van plan bent het product voor commerciële doeleinden door te verkopen.

AARKE heeft het recht om deze Inkoopvoorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te herzien of te wijzigen. Op uw bestelling zijn de Aankoopvoorwaarden van toepassing die op de Website staan op het moment dat u uw bestelling plaatst.

Indien een onderdeel van deze Inkoopvoorwaarden door een rechtbank of toezichthouder wordt afgekeurd of ineffectief wordt bevonden, blijven de overige voorwaarden van toepassing

Informatie op de website

AARKE kan geen garantie geven dat de inhoud van de Website vrij is van fouten of dat de informatie actueel is. AARKE kan de inhoud van de Website te allen tijde wijzigen en behoudt zich het recht voor om een bestelling vóór verzending te annuleren indien de verstrekte informatie, met inbegrip van de prijs van een product, onjuist is. In geval van annulering van een bestelling zal AARKE u per e-mail op de hoogte stellen.

Het tonen van een product op de Website impliceert of garandeert niet dat een dergelijk product te allen tijde beschikbaar is. AARKE behoudt zich het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten.

AARKE doet alle redelijke inspanningen om de producten nauwkeurig weer te geven, met inbegrip van hun kleuren. De feitelijke kleur die u ziet, is echter afhankelijk van uw systeemconfiguratie en AARKE kan niet garanderen dat uw computer dergelijke kleuren nauwkeurig weergeeft.

De producten die op de Website te koop worden aangeboden, zijn uitsluitend bedoeld voor niet-commercieel gebruik.

Bestellingen, leveringen, prijzen en leveringskosten

Bij het plaatsen van een bestelling via de Website ontvangt u een orderbevestiging per e-mail.

Om een bestelling door AARKE te kunnen laten bezorgen, dient u uw contactgegevens en een correct afleveradres op te geven, dat wil zeggen een adres waar van maandag tot en met vrijdag tijdens kantooruren kan worden bezorgd. Er kan niet worden geleverd aan postbussen, omdat voor levering een handtekening vereist kan zijn bij ontvangst.

Zodra een bestelling is geplaatst, kunt u het afleveradres niet meer wijzigen.

In sommige landen of regio's kan AARKE niet leveren, in welk geval u hiervan op de hoogte wordt gesteld tijdens of na het plaatsen van uw bestelling.

Eens uw bestelling klaar is om verzonden te worden, ontvangt u de verzendingsinformatie via e-mail. Indien uw bestelling niet op de geplande datum aankomt, neemt u contact op met de klantenservice van de koerier en vermeldt u het trackingnummer dat in uw orderbevestiging staat vermeld. Wanneer u geen trackingnummer heeft ontvangen, of wanneer het trackingnummer onjuist is, neem dan contact op met AARKE via e-mail support@aarke.com.

AARKE streeft ernaar de producten binnen vijf werkdagen na de orderbevestiging te leveren, maar de levering kan langer duren. Indien de levertijd meer dan 20 werkdagen bedraagt, kunt u uw bestelling annuleren.

Wanneer AARKE, om welke reden dan ook, niet in staat is uw bestelling uit te voeren, wordt u hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld. Mocht AARKE reeds betaling voor een dergelijke bestelling hebben ontvangen, dan zal AARKE trachten het van toepassing zijnde bedrag terug te betalen via dezelfde betaalmethode. Mocht, om welke reden dan ook, een alternatieve regeling noodzakelijk zijn, dan zal een vertegenwoordiger van AARKE contact met u opnemen om de terugbetaling te regelen.

Bij alle bestellingen die naar een afleveradres binnen de EU worden verzonden, zal AARKE ook BTW innen, wat betekent dat de BTW (belasting over de toegevoegde waarde) samen met alle prijzen voor producten en kosten die op grond van een bestelling moeten worden betaald, moet worden voldaan. De op deze Website vermelde prijzen voor dergelijke bestellingen zijn inclusief BTW.

Indien een bestelling wordt verzonden naar een afleveradres buiten de EU, kan een dergelijke bestelling onderhevig zijn aan invoerrechten, heffingen en belastingen die u zelf dient te betalen. AARKE is niet verantwoordelijk voor het innen van dergelijke kosten, heffingen en belastingen en heeft geen informatie over de hoogte hiervan, aangezien deze van land tot land verschillen. AARKE raadt u aan contact op te nemen met het plaatselijke douanekantoor voor meer informatie voordat u een bestelling plaatst. Indien u dergelijke kosten, heffingen en belastingen niet betaalt, zult u hoogstwaarschijnlijk de bestelde producten niet ontvangen, zonder enige aansprakelijkheid voor AARKE om u hiervoor te vergoeden.

Indien een bestelling niet kan worden uitgevoerd als gevolg van een reden die verband houdt met, zoals een onjuist afleveradres, het feit dat de koerier u niet kan bereiken, of het niet betalen van de kosten, heffingen en belastingen (indien van toepassing), dan behoudt AARKE zich het recht voor om het volledige bedrag van de bestelling te houden indien de bestelling niet aan AARKE wordt geretourneerd, en, bij retournering van een bestelling, een administratieve vergoeding: voor bestellingen binnen de EU - EUR vijftig (€ 50), en buiten de EU - USD tachtig ($ 80). Deze administratiekosten zullen echter niet hoger zijn dan het totale bedrag dat reeds door u is betaald in verband met de bestelling en het bedrag dat hoger is zal aan u worden terugbetaald.

Bij het afrekenen worden de kosten voor elke bezorgmethode duidelijk aangegeven. In het geval dat AARKE niet in staat is uw bestelling volledig te leveren en meer dan één levering moet doen, worden er geen extra kosten in rekening gebracht voor eventuele volgende leveringen.

Voorwaarden voor Pre-order

Betaalmethoden

Op het moment van uw aankoop kunt u voor uw product(en) betalen op de manieren die op de Website worden beschreven. Gelieve er rekening mee te houden dat de voorwaarden voor elke betaalmethode en ook het privacybeleid voor dergelijke aanbieders van betaalmethodes kunnen verschillen van aanbieder tot aanbieder.

Herroeping van een aankoop

Herroepingsrecht 

Je hebt het recht om binnen 30 dagen zonder opgave van redenen van een aankoop af te zien, overeenkomstig het onderstaande.  De herroepingstermijn verloopt 30 dagen na de dag waarop je het bestelde product hebt ontvangen. In het geval een bestelling van meerdere producten op verschillende tijdstippen wordt geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn 30 dagen na de dag waarop je het laatste product hebt ontvangen. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je AARKE via e-mail of reguliere post op de hoogte stellen van je beslissing om van een aankoop af te zien door middel van een ondubbelzinnige verklaring. Je kunt gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping. Voor contactinformatie van AARKE, zie hieronder. 

Om de herroepingstermijn te halen, volstaat het om je communicatie betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht naar AARKE te sturen voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Voor bestellingen met een totale orderwaarde van niet minder dan vijftig EUR (€ 50) die naar een leveringsadres binnen de EU worden besteld, biedt AARKE gratis retourzendingen aan bij herroeping.  Om van een aankoop af te zien door gebruik te maken van je recht op gratis retour, dien je het meegeleverde voorbedrukte retourlabel te gebruiken dat bij de originele levering is inbegrepen. In het geval dat zo'n voorbedrukt retourlabel niet in je pakket is opgenomen of als je het anderszins bent kwijtgeraakt, kun je contact opnemen met AARKE om een nieuwe te ontvangen. Bij dergelijke gratis retourzendingen dien je de informatie die bij zo'n retourlabel wordt verstrekt, te volgen. 

Let op: AARKE zal een herroeping of een ander soort retour niet accepteren met betrekking tot aankopen van verzegelde goederen, zoals siropen en essences, die bij retournering ofwel zonder zegel zijn of met een verbroken zegel of om andere redenen niet geschikt zijn voor retour vanwege bescherming van de gezondheid of hygiënische redenen. 

……………..

Modelformulier voor herroeping (vul dit formulier in en retourneer het alleen als je van eenaankoopwiltafzien):

Indien per post:
AARKE AB
Hälsingegatan 49
113 31 Stockholm
Zweden:

Indien per e-mail: support@aarke.com

Kennisgeving van herroeping

Hierbij deel ik mee dat ik mijn koopovereenkomst herroep voor het volgende product of de volgende producten [gelieve in te voegen], [gelieve ook het bestelnummer te vermelden voor een vlottere verwerking]. Besteld op [invullen a.u.b.](*)/ontvangen op [invullen a.u.b.] (*).

Naam: [gelieve in te voegen],
Adres: [invullen a.u.b.],
Handtekening: [invullen a.u.b.] (indien het formulier in fysieke vorm wordt toegezonden),
Datum: [gelieve in te voegen]

……………..

Gevolgen van herroeping

Bij terugtrekking dien je de producten terug te sturen naar AARKE, samen met de originele verpakking, inlegvellen, accessoires, etc. Wanneer je het recht van terugtrekking hebt uitgeoefend via e-mail of reguliere post, dient de retourzending te worden verzonden naar het adres dat door de klantenservice van AARKE aan jou is verstrekt, zonder onnodige vertraging en in ieder geval uiterlijk 14 dagen vanaf de dag waarop je jouw terugtrekking aan AARKE hebt gecommuniceerd. 

De deadline wordt gehaald als je de producten terugstuurt voordat de hierboven vermelde periode is verstreken. Alle producten die door jou naar AARKE worden gestuurd, zijn op jouw risico en je zult de kosten voor het terugsturen van de producten moeten dragen. 

Voor terugtrekkingen waarbij AARKE gratis retourzendingen aanbiedt via een vooraf geprint retourlabel, zie hierboven de vereisten voor dergelijke gratis retourzendingen, de retourzending moet binnen 30 dagen vanaf de dag waarop je het bestelde product hebt ontvangen worden verzonden. 

Alle producten die door jou naar AARKE worden gestuurd, zijn op jouw risico. 

In het geval dat een product dat onderworpen is aan een terugtrekking niet binnen de in deze Voorwaarden voor Aankoop gespecificeerde tijd aan AARKE wordt geretourneerd, behoudt AARKE zich het recht voor om de terugtrekking te weigeren. 

Met uitzondering van (i) eventuele extra kosten die voortvloeien uit jouw keuze voor een ander type levering dan de standaardlevering die door AARKE wordt aangeboden, bijvoorbeeld kosten voor expreslevering, en (ii) elke vermindering van de waarde van de product(en) waarvan je je terugtrekt, voortvloeiend uit de behandeling van dezelfde anders dan wat noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking van de product(en) vast te stellen, bijvoorbeeld als een product beschadigd of vuil is, zal AARKE het van jou ontvangen betaling voor de aankoop van het product zonder onnodige vertraging terugbetalen, en in ieder geval niet later dan 30 dagen vanaf de dag waarop AARKE de retourzending heeft ontvangen. AARKE zal het bedrag terugbetalen met dezelfde methode die voor de betaling gebruikt werd, indien mogelijk. Als een alternatieve methode voor terugbetaling om welke reden dan ook noodzakelijk is, zul je door AARKE worden gecontacteerd om de terugbetaling te regelen. 

Als je een gratis geschenk/bundel hebt ontvangen als onderdeel van jouw aankoop van het product, moet je in geval van terugtrekking uit de aankoop van het product, het gratis geschenk/de bundel ook zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum waarop je ons hebt geïnformeerd over jouw wens om je terug te trekken uit de aankoop, terugsturen naar AARKE. De reden hiervoor is dat het gratis geschenk/de bundel afhankelijk was van de oorspronkelijke aankoop van het product(en). 

Je bent aansprakelijk voor elke verslechtering van de waarde van het gratis geschenk/de bundel voortvloeiend uit de behandeling van hetzelfde anders dan wat noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking ervan vast te stellen. Let op dat AARKE de retournering van verzegelde goederen, zoals siropen en essences, die bij retournering ofwel zonder zegel zijn of met een gebroken zegel of anderszins niet geschikt voor retournering vanwege redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne, niet zal accepteren. Als de waarde van het gratis geschenk/de bundel is verslechterd of in geval van een gebroken zegel, etc., of als je het gratis geschenk/de bundel niet binnen de hierboven vastgestelde periode retourneert, zal AARKE de waarde van het gratis geschenk/de bundel aftrekken van de terugbetaling. 

Beschadigde of defecte producten

Indien het product of de verpakking bij ontvangst beschadigd is, of indien het product anderszins defect is of raakt, wordt u verzocht zo spoedig mogelijk contact op te nemen met AARKE - via de e-mail support@aarke.com. Voeg in dit bericht informatie over de schade of het defect toe, inclusief foto's. 

Nadat AARKE een dergelijke kennisgeving heeft ontvangen, kan AARKE u verzoeken het beschadigde of defecte product te retourneren, waarbij AARKE u zal helpen met het regelen van de retourzending. Na een dergelijk verzoek dient u het beschadigde of defecte product samen met de verpakking van de koerier, de originele verpakking van het product, inzetstukken, accessoires, etc. zonder onnodige vertraging aan AARKE te retourneren naar een aan u verstrekt adres. Let op: AARKE is niet in staat om u terug te betalen of te compenseren voor eventuele kosten die u maakt door uw eigen terugzending van het product te regelen. 

Ten aanzien van defecte producten houdt AARKE zich aan alle wettelijke garantiebepalingen. AARKE zal, voor elk product dat defect wordt geacht, naar eigen goeddunken ofwel een vervangend product aanbieden, een reparatie van het defecte product of een volledige terugbetaling. De bepalingen hierin uiteengezet beperken geen van toepassing zijnde wettelijke rechten. 

Aansprakelijkheid

Geen enkele bepaling in deze voorwaarden zal de aansprakelijkheid van AARKE uitsluiten of beperken met betrekking tot enige kwestie waarvoor het voor AARKE onrechtmatig zou zijn om haar aansprakelijkheid te beperken of uit te sluiten. 

Bij schending door AARKE van deze voorwaarden, is de aansprakelijkheid van AARKE beperkt tot de verliezen die een redelijkerwijs voorzienbaar gevolg zijn van een dergelijke schending. Aansprakelijkheid van AARKE voor indirecte schade of gevolgschade die een neveneffect is van de hoofdschade of -schade, bijvoorbeeld winstderving of verlies van kansen, is uitgesloten. Voorts is AARKE niet aansprakelijk voor enige schade die het gevolg is van een gebeurtenis die redelijkerwijs buiten de macht van AARKE ligt, met inbegrip van maar niet beperkt tot brand, overstroming, storm, oproer, binnenlandse onlusten, pandemieën, oorlog, nucleair ongeval en terroristische activiteiten. 

De maximum aansprakelijkheid van AARKE jegens u voor enig verlies of schade in verband met uw bestelling is beperkt tot de totale prijs van uw bestelling. 

De beschikbaarheid van producten van derden en de compatibiliteit van een product met datzelfde product, zoals uiteengezet in elke relevante productbeschrijving, is afhankelijk van de levering van dergelijke producten door de betreffende derde partij, die beëindigd kan worden of waarbij de betreffende derde partij wijzigingen kan aanbrengen aan dergelijke producten van derden, waardoor het product niet compatibel is met het product van de betreffende derde partij. Dergelijke niet-beschikbaarheden of wijzigingen zijn zonder enige aansprakelijkheid voor AARKE. 

Toewijzing

Wij behouden ons het recht voor vorderingen tot betaling, waaronder begrepen betalingstermijnen die zijn ontstaan in verband met de levering van producten, aan derden over te dragen of te verpanden.

Toepasselijk recht, ODR-platform

Deze Algemene Voorwaarden voor Aankoop worden beheerst door Zweeds recht en eventuele geschillen zullen worden beslecht door een Zweedse openbare rechtbank. Indien u een consument bent die in een EU-land woonachtig is, geniet u echter aanvullend de bescherming die u wordt geboden door dwingende bepalingen van het recht van het land waar u woonachtig bent.

Bovendien kunt u, indien u een consument bent die woonachtig is in een EU-land en u en AARKE er niet in slagen een klacht op te lossen die u hebt met betrekking tot een product dat u op de AARKE-website hebt gekocht, uw klacht voorleggen aan het online platform voor geschillenbeslechting van de EU (het "ODR-platform"). Houd er echter rekening mee dat AARKE niet verplicht is deel te nemen aan het proces voor onlinebeslechting in het kader van het ODR-platform.

Dankzij het ODR-platform kunnen consumenten en handelaren in de EU proberen een buitengerechtelijke schikking te treffen voor klachten naar aanleiding van online-aankopen. Het platform is opgezet als een gebruiksvriendelijke en interactieve website, die gratis beschikbaar is in alle officiële talen van de EU. Met behulp van het ODR-platform kunnen u en AARKE een instantie voor geschillenbeslechting vinden en vervolgens de procedure doorlopen om een oplossing voor uw geschil te vinden. Het ODR-platform is hier beschikbaar: ec.europa.eu/consumers/odr

Bedrijfsinformatie/Impressum

AARKE AB
Hälsingegatan 49
113 31 Stockholm
Zweden

Reg.nr. bedrijf: 556862-9991
BTW-nummer van de vennootschap: SE556862999101
Raad van bestuur: Carl Ljungh

AARKE klantenondersteuning: 
E-mail: support@aarke.com