Voorwaarden voor herroeping

Herroeping van een aankoop

Herroepingsrecht 

Je hebt het recht om binnen 30 dagen zonder opgave van redenen van een aankoop af te zien, overeenkomstig het onderstaande.  De herroepingstermijn verloopt 30 dagen na de dag waarop je het bestelde product hebt ontvangen. In het geval een bestelling van meerdere producten op verschillende tijdstippen wordt geleverd, verstrijkt de herroepingstermijn 30 dagen na de dag waarop je het laatste product hebt ontvangen. 

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet je AARKE via e-mail of reguliere post op de hoogte stellen van je beslissing om van een aankoop af te zien door middel van een ondubbelzinnige verklaring. Je kunt gebruikmaken van het onderstaande modelformulier voor herroeping. Voor contactinformatie van AARKE, zie hieronder. 

Om de herroepingstermijn te halen, volstaat het om je communicatie betreffende je uitoefening van het herroepingsrecht naar AARKE te sturen voordat de herroepingstermijn is verstreken. 

Voor bestellingen met een totale orderwaarde van niet minder dan vijftig EUR (€ 50) die naar een leveringsadres binnen de EU worden besteld, biedt AARKE gratis retourzendingen aan bij herroeping.  Om van een aankoop af te zien door gebruik te maken van je recht op gratis retour, dien je het meegeleverde voorbedrukte retourlabel te gebruiken dat bij de originele levering is inbegrepen. In het geval dat zo'n voorbedrukt retourlabel niet in je pakket is opgenomen of als je het anderszins bent kwijtgeraakt, kun je contact opnemen met AARKE om een nieuwe te ontvangen. Bij dergelijke gratis retourzendingen dien je de informatie die bij zo'n retourlabel wordt verstrekt, te volgen. 

Let op: AARKE zal een herroeping of een ander soort retour niet accepteren met betrekking tot aankopen van verzegelde goederen, zoals siropen en essences, die bij retournering ofwel zonder zegel zijn of met een verbroken zegel of om andere redenen niet geschikt zijn voor retour vanwege bescherming van de gezondheid of hygiënische redenen. 

Gevolgen van herroeping 

Bij terugtrekking dien je de producten terug te sturen naar AARKE, samen met de originele verpakking, inlegvellen, accessoires, etc. Wanneer je het recht van terugtrekking hebt uitgeoefend via e-mail of reguliere post, dient de retourzending te worden verzonden naar het adres dat door de klantenservice van AARKE aan jou is verstrekt, zonder onnodige vertraging en in ieder geval uiterlijk 14 dagen vanaf de dag waarop je jouw terugtrekking aan AARKE hebt gecommuniceerd.  

De deadline wordt gehaald als je de producten terugstuurt voordat de hierboven vermelde periode is verstreken. Alle producten die door jou naar AARKE worden gestuurd, zijn op jouw risico en je zult de kosten voor het terugsturen van de producten moeten dragen. 

Voor terugtrekkingen waarbij AARKE gratis retourzendingen aanbiedt via een vooraf geprint retourlabel, zie hierboven de vereisten voor dergelijke gratis retourzendingen, de retourzending moet binnen 30 dagen vanaf de dag waarop je het bestelde product hebt ontvangen worden verzonden.  

Alle producten die door jou naar AARKE worden gestuurd, zijn op jouw risico. 

In het geval dat een product dat onderworpen is aan een terugtrekking niet binnen de in deze Voorwaarden voor Aankoop gespecificeerde tijd aan AARKE wordt geretourneerd, behoudt AARKE zich het recht voor om de terugtrekking te weigeren. 

Met uitzondering van (i) eventuele extra kosten die voortvloeien uit jouw keuze voor een ander type levering dan de standaardlevering die door AARKE wordt aangeboden, bijvoorbeeld kosten voor expreslevering, en (ii) elke vermindering van de waarde van de product(en) waarvan je je terugtrekt, voortvloeiend uit de behandeling van dezelfde anders dan wat noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking van de product(en) vast te stellen, bijvoorbeeld als een product beschadigd of vuil is, zal AARKE het van jou ontvangen betaling voor de aankoop van het product zonder onnodige vertraging terugbetalen, en in ieder geval niet later dan 30 dagen vanaf de dag waarop AARKE de retourzending heeft ontvangen. AARKE zal het bedrag terugbetalen met dezelfde methode die voor de betaling gebruikt werd, indien mogelijk. Als een alternatieve methode voor terugbetaling om welke reden dan ook noodzakelijk is, zul je door AARKE worden gecontacteerd om de terugbetaling te regelen. 

Als je een gratis geschenk/bundel hebt ontvangen als onderdeel van jouw aankoop van het product, moet je in geval van terugtrekking uit de aankoop van het product, het gratis geschenk/de bundel ook zonder onnodige vertraging en uiterlijk binnen 14 dagen vanaf de datum waarop je ons hebt geïnformeerd over jouw wens om je terug te trekken uit de aankoop, terugsturen naar AARKE. De reden hiervoor is dat het gratis geschenk/de bundel afhankelijk was van de oorspronkelijke aankoop van het product(en). 

Je bent aansprakelijk voor elke verslechtering van de waarde van het gratis geschenk/de bundel voortvloeiend uit de behandeling van hetzelfde anders dan wat noodzakelijk is om de aard, kenmerken en werking ervan vast te stellen. Let op dat AARKE de retournering van verzegelde goederen, zoals siropen en essences, die bij retournering ofwel zonder zegel zijn of met een gebroken zegel of anderszins niet geschikt voor retournering vanwege redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne, niet zal accepteren. Als de waarde van het gratis geschenk/de bundel is verslechterd of in geval van een gebroken zegel, etc., of als je het gratis geschenk/de bundel niet binnen de hierboven vastgestelde periode retourneert, zal AARKE de waarde van het gratis geschenk/de bundel aftrekken van de terugbetaling. 

Download hier het modelformulier voor herroeping: